Εκκεντρικές αρχές

 1. Το σώμα λέει την ιστορία.
 2. Να δείχνεις ενδιαφέρον, όχι να είσαι ενδιαφέρων.
 3. Η εργασία γίνεται στην σκηνή. Το αποτέλεσμά της όμως γίνεται στο μυαλό και στο σώμα του κοινού.
 4. Ζωγραφίζουμε στο μυαλό του κοινού χρησιμοποιώντας την δική του μπογιά και τον δικό του καμβά, εμείς είμαστε η βούρτσα.
 5. Η πιο βασική τεχνική του κλόουν είναι να δημιουργεί και να διατηρεί οικειότητα.
 6. Τα πάντα μπορούν να ιδωθούν σαν ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση, σαν ένα κόμπος που πρέπει να λυθεί.
 7. Όλοι πρέπει να αναπνέουμε όλη την ώρα, ακόμα και πάνω στην σκηνή. Το κοινό ασυνείδητα αναπνέει μαζί σου.
 8. Μην λες και μην δείχνεις στο κοινό ή στους συνεργάτες σου τι να σκέφτονται, τι να κάνουν ή τι να νοιώθουν.
 9. Να έχεις μια συναισθηματική αντίδραση και να προσκαλείς το κοινό να συμμετάσχει στην εμπειρία σου.
 10. Ένταση χωρίς αποφόρτιση υποβιβάζει την παράστασή σου.
 11. Ο κλόουν ανεβαίνει στην σκηνή για να πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα, όχι για να βγάλει γέλιο. Αν υπάρξει γέλιο, είναι μια διακοπή.
 12. Βρες απλούς τρόπους για να πετύχεις περίπλοκες δραστηριότητες και περίπλοκους τρόπους για να πετύχεις απλές.
 13. Μην βγαίνεις από τα όριά σου. Διεύρυνέ τα.
 14. Η λέξη Clowning (συμπεριφέρομαι σαν κλόουν) είναι ρήμα.

© 2023 Avner Eisenberg

Translated from English into Greek by Andreas Kastanas.

Eccentric Principles in English